Helsekosten
menu menu menu menu menu menu menu
Tilmeld nyhedsbrev
Navn
E-mail
 
Åbningstider

Man – Fre:   10.00 – 17.30
Lørdag:        10.00 – 14.00

Netbutikken holder altid åben!

Tranebær stærk VitaCare
[9287]
 109,00 DKK
Tranebær stærk VitaCare
Tranebær stærk VitaCare

30 kap.

Mange mennesker plages af urinvejsinfektioner, som vender tilbage igen og igen, med hyppig og smertefuld vandladning, uklar urin og måske også feber er nogle af de velkendte symptomer.

Naturlægemidlet Vitabutin er et effektivt middel mod lettere, gentagne urinvejsinfektioner.

Vitabutin er gelatinekapsler, der indeholder koncentreret tranebær. Hver kapsel indeholder 405 mg koncentreret tranebærsaft, der er spraytørret på en skånsom måde, så de aktive stoffer bevares. Fordi saften er koncentreret, tager du blot 2 kapsler 3 gange dagligt. Det svarer til at drikke 1,5 liter fortyndet tranebærsaft.

Med Vitabutin får du nemt en høj og effektiv dosis af de aktive stoffer i tranebær.

I folkemedicinen har tranebær været anvendt mod urinvejsinfektioner i århundreder, og talrige undersøgelser har dokumenteret, at tranebær virker!

Tranebær indeholder stoffer, der forhindrer bakterier i at sætte sig fast i blæren. Bakterierne bliver skyllet ud med urinen, før de når at udvikle sig til en infektion.

Vitabutin er et rent naturprodukt, der hverken er tilsat farvestoffer eller sukker. Derfor kan Vitabutin anvendes af diabetikere, gravide, ammende og langt de fleste allergikere.

Vitabutin er et registreret naturlægemiddel, og der føres altid nøje kontrol med kvaliteten af både råvarer og færdigvarer.

Vitabutin - det naturlige valg.  

ADVARSLER + officielle oplysninger (SPC) om Vitabutin:

LÆGEMIDLETS NAVN

Vitabutin

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 kapsel indeholder:

Tranebærkoncentrat 405 mg

Hjælpestoffer er anført længere nede. Se punktet "farmaceutiske oplysninger".

LÆGEMIDDELFORM
Kapsel

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere, recidiverende urinvejsinfektioner.

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne
2 kapsler 3 gange dagligt.

Børn
Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. I indlægssedlen er det anført, at Vitabutin ikke bør anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer
Overfølsomhed over for tranebær eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Patienterne bør informeres om at kontakte læge, hvis generne bliver værre eller fortsætter i mere end 1 måned.

Tranebærkoncentrat har et højt indhold af oxalat, og der er muligvis øget risiko for stendannelse i urinvejene hos patienter med stenanamnese.

Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Tranebær kan øge effekten af warfarin. Dosisjustering under vejledning af INR-måling, specielt ved indledning og seponering af tranebær. Interaktionen formodes også at gælde for phenprocoumon.

Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler inklusive medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler eller føde kendes ikke.

Graviditet og amning
Graviditet: Kan anvendes.
Amning: Kan anvendes.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
ikke mærkning.

Vitabutin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger
Der kendes ikke til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.

Overdosering
Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

Udlevering
HF

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation
Antibakterielle midler

Farmakodynamiske egenskaber
Virkningsmekanismen er ukendt, men det er påvist, at tranebær indeholder mindst 2 forskellige stoffer, der indvirker på colibakteriernes fimbriae, således at disse forhindres i at klæbe til urotelcellerne.

Farmakokinetiske egenskaber
Oplysninger savnes.

Prækliniske sikkerhedsdata
Ingen.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer
Magnesiumhydroxid
Tricalciumphosphat
Magnesiumstearat
Bomuldsfrøolie, hydrogeneret
Gelatine

Uforligeligheder
Ikke relevant.

Opbevaringstid
2 år.

Særlige opbevaringsforhold
Ingen.

Emballagetype og pakningsstørrelser
Plastdåse (DUMA).

Regler for destruktion og anden håndtering
Ingen særlige forholdsregler.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
6157296

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
14. november 1996      

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
6. september 2007

Vælg antal:

Anmeldelser
Kunder der har købt dette produkt, har også købt
Vitex 400 mg
Vitex 400 mg
  Se Indkøbskurv mere
..er tom!
Kurvens Indhold
Hurtig Søg

Indtast stikord her - eller gå til:
Avanceret Søg
Brands
Top sælgere
01.Vitex 400 mg
02.Alpaca Uldsokker
03.Agar-Agar pulver
Valuta
Online info
Lige nu er der: 
4128 varer
2 gæster og
19 medlemmer
på besøg.
Se alle produkter
Søndergade 5, DK-9900 Frederikshavn, Tlf.: +45 9842 1688, Fax: +45 9842 1088, E-mail: info@helsekosten.dk
Produkter Produkter